<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.toya.net.pl/~adam_m_/">http://www.toya.net.pl/~adam_m_/</a> </center>